Odpowiedź na wystąpienie Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Odpowiedź na wystąpienie Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji

W 2004 r. na łamach „Monitora Prawa Celnego i Podatkowego” zamieściliśmy obszerne fragmenty wystąpienia Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji do Ministra Finansów w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących spraw celnych i akcyzowych. Postulaty te trafiły do Rady Celno-Akcyzowej i po skorelowaniu ich z postulatami innych organizacji zrzeszających środowiska gospodarcze, w grudniu ub. r. przekazane zostały do Ministerstwa Finansów. Poniżej zamieszczamy obszerne fragmenty udzielonej odpowiedzi. Według posiadanych informacji, pełny tekst stanowiska Ministerstwa Finansów będzie zamieszczony na stronach internetowych Służby Celnej.[...]
4/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość