Znajdź artykuł

Odpowiada importer i prowadzący skład celny

Organ celny musi wykazać związek przyczynowo-skut-kowy pomiędzy kradzieżą towarów ze składu celnego i ich sprzedażą na polskim obszarze celnym a zaniedbaniem im¬portera, które doprowadziło do tych zdarzeń. Dopiero wtedy może uznać, że za powstały dług celny odpowiadają solidarnie - prowadzący skład i korzystający z jego usług. Tak stwier¬dził w uzasadnieniu swojego wyroku Naczelny Sąd Admini¬stracyjny. [...]
8/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość