Odpady sprawdzą urzędnicy z Nowego Sącza – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Odpady sprawdzą urzędnicy z Nowego Sącza

źródło: Gazeta Prawna 26.01.2012 Odpady sprawdzą urzędnicy z Nowego Sącza Podatnicy będą mogli załatwiać formalności związane z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów w oddziale celnym w Nowym Sączu. Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów. Oddział ten posiada niezbędną infrastrukturę techniczną do sprawowania kontroli celnej. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 lutego 2012 r. PB [...]
3/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość