Odpady – pojazdy wycofane z eksloatacji – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Odpady – pojazdy wycofane z eksloatacji

„Pojazd, który na skutek wypadku nie nadaje się do dalszego wykorzystania i został wycofany z eksploatacji, traktowany musi być jako odpad. Okoliczność, że pojazd ten po przeprowadzeniu stosownego remontu i usunięciu uszkodzeń, będzie mógł być ponownie dopuszczony do ruchu i wykorzystania nie może mieć wpływu na kwalifikację prawną jako odpadu przed dokonaniem takiego remontu. Nie wyklucza to jednak obrotu tego typu odpadami, gdyż odpady te są w świetle prawa traktowane jako towar. Z kolei obrót odpadami poddany został szczególnej reglamentacji prawnej, także ze względu na wymagania ochrony środowiska.” [...]
1/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość