Znajdź artykuł

Odmowa refundacji wywozowej z racji nieprzestrzegania przepisów dotyczących zdrowia zwierząt

Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło sporu zawisłego pomiędzy Viamex Agrar Handels GmbH (dalej jako „Viamex”) a Hauptzollamt Hamburg-Jonas (dalej jako „urząd celny”) w przedmiocie refundacji w związku z wywozem żywego bydła do Libanu. W 1999 roku Viamex zgłosiła w urzędzie celnym w Kiel do wywozu do Libanu 35 sztuk żywego bydła na pokładzie statku „Al Haijj Moustafa II” (dalej jako „statek”) i z tego tytułu złożyła wniosek w urzędzie o przyznanie refundacji eksportowej. Swoją decyzją urząd celny oddalił ten wniosek na tej podstawie, że w czasie transportu statek był umieszczony na negatywnej liście statków nieodpowiednich ... [...]
6/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość