Znajdź artykuł

Odliczenie VAT od usług kupionych po zakończeniu działalności, gdy firma nie korzysta z lokalu, ale płaci czynsz

Jeśli podatnik VAT płaci czynsz wynikający z umowy wynajmu lokalu zawartej na 10 lat, to przez cały ten okres może korzystać z odliczenia VAT od czynszu. Nie ma znaczenia, że po 5 latach zrezygnował on z prowadzenia działalności gospodarczej, orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Dwie firmy duńskie utworzyły spółkę, która miała za cel prowadzenie restauracji. Wynajęła więc odpowiedni lokal. Gdy jednak po pewnym czasie okazało się, że restauracja nie przynosi spodziewanych dochodów, podjęto decyzję o jej zamknięciu. Wtedy pojawił się problem z umową najmu, która została ... 1 strona - 497 znaki [...]
5/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość