Odformalizowanie krajowych przepisów celnychi praktyki polskich organów celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Odformalizowanie krajowych przepisów celnychi praktyki polskich organów celnych

Making the Polish Customs law and Customs Administration’s practices less formalistic,

Polska administracja celna jest świadoma, iż im bardziej postępowanie przed organami celnymi będzie sformalizowane, tym mniej będzie postrzegana jako przyjazny partner przedsiębiorców, którzy coraz częściej będą dokonywać zgłoszeń celnych w innych państwach członkowskich Wspólnoty. Oczywiście taka sytuacja znajdzie bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie obciążenia pracą komórek organizacyjnych PAC i w konsekwencji oznaczać będzie konieczność redukcji zatrudnienia. ...[...]
5/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość