Odestki od należności celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Odestki od należności celnych

                Przeczytałem artykuł Roberta Michalskiego ("Monitor Prawa Celnego" nr 3/2003) zatytułowany ,,Odsetki od należności celnych” i nasuwa mi się pewna wątpliwość, być może nieuzasadniona.                Do marca bieżącego roku odsetki należne na podstawie art. 242 § 3 Kodeksu celnego wymierzane były w decyzji. Strona miała jasność co do kwoty odsetek wyliczonych na dzień wydania decyzji. Zestawienie należności wraz z odsetkami w sposób jasny i czytelny znajdowało miejsce pod decyzją. Strona mniej więcej mogła się spodziewać jaką kwotę odsetek należałoby doliczyć. Wychodząc naprzeciw podmiotom, kwestię wyliczenia odsetek (od dnia 01.01.2003 r.) pozostawia się im samym odsyłając je do obwieszczeń Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia wysokości odsetek za zwłokę.  [...]
5/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość