Znajdź artykuł

Ochrona znaku towarowego w procedurze tranzytu zewnętrznego i w procedurze składu celnego

Postępowanie przed Trybunałem dotyczyło możliwości sprzeciwienia się przez uprawnionego do znaku towarowego wprowadzeniu na terytorium Wspólnoty w ramach procedury celnej tranzytu zewnętrznego lub składu celnego oryginalnych towarów opatrzonych znakiem towarowym oraz możliwości zakazania przez rzeczonego uprawnionego oferowania lub sprzedaży tych towarów.                Należące do grupy GlaxoSmithKline z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie spółki SmithKline Beecham oraz Beecham Group (zwane dalej łącznie „Beecham”), są uprawnionymi z tytułu wspólnotowego znaku towarowego Aquafresh. W lutym 2002 r. Class International (zwana dalej „Class”) ...  [...]
2/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość