Znajdź artykuł

Ochrona granic w Polsce z punktu widzenia zwalczania przestępczości celno-podatkowej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba dokonania oceny zwalczania przestępczości celno-podatkowej w Polsce – jako jednego z mierników efektywności ochrony naszych granic. Wybrany problem badawczy jest o tyle istotny, że jeżeli polska granica będzie źle strzeżona, załamie to sprawne funkcjonowanie Jednolitego Rynku i oznaczać będzie jednocześnie ogromne straty dla budżetu UE i w efekcie dla Polski - która przecież będzie czerpała dochody z tego budżetu w formie wsparcia dla rolnictwa, transportu, rozwoju regionów, itp. Skala zjawiska przestępczości związanej z szeroko rozumianym obrotem towarowym z zagranicą jest bardzo duża. Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej w Polsce pojawiały się nowe, coraz bardziej wyrafinowane formy przestępstw celno-skarbowych (zaniżanie wartości celnej, fikcyjny reeksport i tranzyt, całkowite pominięcie odpraw celnych, fałszowanie dokumentów, deklarowanie innej niż w rzeczywistości ilości towarów, manipulowanie klasyfikacją taryfową towarów w celu zapłaty niższych należności celno-podatkowych, wielokrotne przekraczanie granicy-tzw. „mrówka”, itp.) . [...]
8/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość