Znajdź artykuł

Ochrona działaczy związkowych w służbie

Protection of trade union activists in service relationships

Celem niniejszego opracowania jest analiza prawnej ochrony działaczy związkowych będących jednocześnie funkcjonariuszami pozostającymi w administracyjnoprawnym stosunku służbowym. W służbach zmilitaryzowanych swobodna możliwość zrzeszania się funkcjonariuszy w związkach zawodowych nie jest regułą. Jednakże tam, gdzie ustawodawca daje funkcjonariuszom taką możliwość konieczne jest zapewnienia działaczom związkowym ochrony w celu stworzenia realnych gwarancji realizacji celów związkowych. Nawet jednak przy zapewnieniu wolności zrzeszania się w związkach zawodowych specyfika stosunku służbowego powoduje, że ochrona działaczy związkowych– funkcjonariuszy doznaje ograniczeń wynikających ze specyficznego charakteru zatrudnienia.[...]
10/2018 str. 351

Kup aby przeczytać całość