Znajdź artykuł

Ochrona środowiska a Służba Celna

Tym razem zajmę się rolą Służby Celnej w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego, po wejściu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Po lekturze aktualnych aktów prawnych, regulujących kwestię międzynarodowego obrotu odpadami, dochodzę do wniosku, że rola naszej Służby została znacznie ograniczona w wyniku m.in. ogłoszonej Ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz.U. Nr 191, poz. 1856 z 30 lipca 2004 r.). ... [...]
1/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość