Ocena stopnia harmonizacji polskiego prawa celnego ze wspólnotowym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ocena stopnia harmonizacji polskiego prawa celnego ze wspólnotowym

Komisja Europejska zaleciła Radzie Europy w marcu br. zamknięcie negocjacji z Polską o unii celnej. Decyzja ta oznacza, iż zdaniem Brukseli polscy celnicy są w stanie skutecznie kontrolować ponad 1100 km przyszłej zewnętrznej granicy UE . Powstaje jednak pytanie o merytoryczne uzasadnienie tego zalecenia, jeszcze bowiem w listopadzie 2000 r. przeciwko zakończeniu negocjacji z Polską o unii celnej opowiedziały się wszystkie kraje „piętnastki” . Czy zatem polski system celny in statu praesenti jest już na tyle zbieżny z wymogami unijnymi, aby w imieniu całej wspólnoty pobierać cła, opłaty antydumpingowe, płatności wymagane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (CAP) oraz inne należności celno-podatkowe, czy też zalecenie KE jest tylko określonym elementem gry dyplomatycznej, jaki ustawicznie towarzyszy procesowi integracji. Przedmiotem opracowania jest przedstawienie synoptycznej oceny stopnia harmonizacji naszego systemu celnego ze standardami unijnymi w zakresie legislacji i stosowania określonych procedur celnych. 3 str ony -8674 znaki[...]
6/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość