Znajdź artykuł

Ocena kontroli fizycznych i kontroli podmiany towarów rolnych wywożonych z refundacjami dokonana przez Trybunał Obrachunkowy

Rolnictwo w gospodarce Wspólnoty zajmuje od wielu lat kluczową pozycję. Zinstytucjonalizowane w ramy mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej pod koniec lat 50-ych, stało się kosztowną dziedziną pochłaniającą co roku prawie połowę budżetu Wspólnot Europejskich. Tak wielkie nakłady pociągają za sobą konieczność kontrolowania i monitorowania prawidłowości wydatkowania kwot na poszczególne mechanizmy rynku rolnego.[...]
1/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość