Znajdź artykuł

Obroty handlowe Polski z Rosją, Ukrainą i Białorusią po akcesji do Unii Europejskiej część II (część I opublikowana została w wydaniu nr 6/2012 MPCiP)

Drugim rynkiem wśród państw WNP, pod względem wartości obrotów z Polską, jest Ukraina. W 2008 r. udział jej w łącznym polskim eksporcie wyniósł 3,7% (6,4 mld USD) wobec 2,9% w 2003 r.; w imporcie zaś 1,1% (2,4 mld USD), czyli niemalże tyle samo co w roku przed akcesją. Po wstąpieniu Polski do UE odnotowano przyśpieszenie tempa wzrostu eksportu na Ukrainę. O ile w latach 2001-2003 zwiększał się on średnio o 25% rocznie, to w latach 2004-2008 już o 33%. Największe przyśpieszenie wywozu nastąpiło w 2006 r., kiedy to wzrósł on o ponad 50%. Kolejne lata przyniosły jednak jego wyhamowanie. Wolniejsze tempo wzrostu wykazywał import z Ukrainy, który po 2004 r., wzrastał średniorocznie o blisko 27%, wobec 18,5% w latach 2001-2003. [...]
8/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość