Obrót z zagranicą towarami strategicznymi w świetle nowych regulacji prawnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Obrót z zagranicą towarami strategicznymi w świetle nowych regulacji prawnych

Z dniem 1 stycznia 2001 r. weszła w życie ogłoszona w Dz.U. Nr 119 poz. 1250 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wraz z jej wejściem przestały obowiązywać dotychczasowe przepisy regulujące zasady obrotu z zagranicą towarami podwójnego zastosowania oraz handlowego obrotu bronią (obrót specjalny), przy zachowaniu jednak jako obowiązujących do połowy 2001 r. dotychczasowych wykazów tych towarów opublikowanych w Dz.U. z 1998 r. Nr 142 poz. 915. 4 strony - 13330 znaki[...]

Kup aby przeczytać całość