Obrót towarowy z zagranicą materiałami reklamowymi w świetle orzecznictwa NSA – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Obrót towarowy z zagranicą materiałami reklamowymi w świetle orzecznictwa NSA

Materiały reklamowe są jedną z kategorii towarów, którymi obrót uległ znacznej intensyfikacji na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zasady gospodarki rynkowej stworzyły prawne podstawy do wolnego rozwoju prywatnego sektora gospodarczego, wejścia kapitału zagranicznego na znaczną skalę i zaistnieniu takich form działalności gospodarczej jak m.in. marketing, promocja, które to dziedziny stały się domeną zarówno wyspecjalizowanych firm jak i podmiotów, w których działalność reklamowa towarzyszy właściwemu przedmiotowi działalności firmy służąc pozyskiwaniu nowych nabywców dla towarów bądź świadczonych usług.[...]
6/1996 str. 167-06-1996

Kup aby przeczytać całość