Znajdź artykuł

Obowiązki przewoźnika w świetle prawa celnego oraz konwencji CMR

Prawo celne w art. 40, ust. 2 i w art. 42 w sposób wyraźny precyzuje obowiązki osób przewożących towary przez granicę państwową oraz przewożących towary celne przekazane. Nie przedstawia żadnych wątpliwości pierwszy z tych przepisów, nakładający na przewoźnika obowiązek dostarczenia przewożonego przez granicę towaru do granicznego miejsca odpraw celnych oraz przedstawienia dokumentów dotyczących tych towarów. W tym granicznym miejscu odpraw celnych przewoźnik może także na mocy art. 45, ust. 5 Prawa celnego złożyć wniosek o przekazanie sprawy (wraz z towarem) do rozpatrzenia dyrektorowi innego urzędu celnego. Przekazanie to w praktyce wiąże się z koniecznością złożenia zabezpieczenia należności celnych oraz ... [...]
12/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość