Obowiązki oraz odpowiedzialność płatnika (urząd celny) przy obliczaniu i pobieraniu podatków granicznych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Obowiązki oraz odpowiedzialność płatnika (urząd celny) przy obliczaniu i pobieraniu podatków granicznych

Powierzenie urzędom celnym obowiązku obliczania i pobierania podatku importowego (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1993 r. o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy - Dz.U. Nr 123, poz. 551 ze zmianami), a także podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zmianami) konstytuuje ten podmiot jako płatnika w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr 108, poz. 486 z 1993 r. ze zmianami) bez względu na to, czy w szczegółowych przepisach podatkowych został on wyraźnie nazywany płatnikiem.[...]

Kup aby przeczytać całość

Promocja!