Znajdź artykuł

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika podczas kontroli

2 strony – 5600 zanki Zgodne z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej1 (dalej: USDG) kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. Nałożony na podstawie wspomnianego przepisu na kontrolowanego obowiązek pisemnego wskazania osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zdaniem autora, nie stanowi podstawy prawnej nałożenia na kontrolowanego obowiązku ustanowienia pełnomocnika. [...]
2/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość