Obniżenie podstawy opodatkowania oraz kwoty należnego podatku VAT na podstawie korekty faktury – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Obniżenie podstawy opodatkowania oraz kwoty należnego podatku VAT na podstawie korekty faktury

Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło skierowanej do Kraft Foods Polska S.A. (zwanej dalej „KFP”) interpretacji indywidualnej, w której Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej „Ministrem Finansów”) stwierdził, że w oparciu o przepisy krajowe nie jest zgodne z prawem obniżenie podstawy opodatkowania oraz kwoty należnego podatku VAT na podstawie wystawionej kontrahentowi korekty faktury, jeżeli w terminie złożenia deklaracji VAT spółka KFP nie posiadała potwierdzenia otrzymania wskazanej korekty faktury przez kontrahenta. [...]
2/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość