Znajdź artykuł

Obniżenie podstawy opodatkowania oraz kwoty należnego podatku VAT na podstawie korekty faktury

Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło skierowanej do Kraft Foods Polska S.A. (zwanej dalej „KFP”) interpretacji indywidualnej, w której Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej „Ministrem Finansów”) stwierdził, że w oparciu o przepisy krajowe nie jest zgodne z prawem obniżenie podstawy opodatkowania oraz kwoty należnego podatku VAT na podstawie wystawionej kontrahentowi korekty faktury, jeżeli w terminie złożenia deklaracji VAT spółka KFP nie posiadała potwierdzenia otrzymania wskazanej korekty faktury przez kontrahenta. [...]
2/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość