Znajdź artykuł

Obcojęzyczny materiał dowodowy w postępowaniu celnym

... Jednakże, w mej ocenie organ celny nie może kierować się wyłącznie automatyzmem, polegającym na każdorazowym natychmiastowym wzywaniu adresata obcojęzycznego podania  do jego uzupełnienia poprzez dokonanie tłumaczenia na język polski. Skoro bowiem organ celny dysponuje wyłącznie pismem w języku obcym, skąd ma czerpać wiedzę dotyczącą treści podania? Przez wzgląd choćby na ekonomikę postępowania należałoby zatem zapoznać się z treścią żądania wnioskodawcy, zwłaszcza jeżeli stanowi ono odwołanie od decyzji organu celnego, co w konsekwencji pozwoliłoby zmodyfikować (w jednym piśmie) treść wezwania do usunięcia braków formalnych pisma o dodatkowe elementy określone w art. 222 Ordynacji podatkowej tj. zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. ...  [...]
2/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość