O regułach klasyfikacji towarów w nomenklaturze scalonej oraz mocy wiążącej not wyjaśniających – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

O regułach klasyfikacji towarów w nomenklaturze scalonej oraz mocy wiążącej not wyjaśniających

2 strony – 5200 znaki Postępowanie wyjściowe toczyło się między Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH (dalej jako „Sunshine”) a Hauptzollamt Kiel (głównym urzędem celnym w Kilonii, dalej jako „główny urząd celny”) w przedmiocie klasyfikacji w CN obranych nasion dyni, które utraciły zdolność kiełkowania i które są przeznaczone dla przemysłu piekarniczego. Przedmiotem działalności Sunshine jest sprzedaż środków spożywczych. Dokonuje ona przywozu, między innymi z Chin, obranych nasion dyni, które utraciły zdolność kiełkowania i które są przeznaczone dla piekarni jako surowiec do wyrobu pieczywa. Sunshine złożyła w urzędzie celnym w Mölln (Niemcy) zgłoszenie celne i wniosła o dopuszczenie do obrotu partii obranych nasion dyni, wskazując dla niej podpozycję 1209 91 90 CN, w odniesieniu do której obowiązywała stawka celna konwencyjna w wysokości 3%. Urząd ten przyjął zgłoszenie i na podstawie decyzji ustalił kwotę należności celnych na 825,95 EUR, która ostatecznie została zmniejszona do 782,09 EUR. [...]
5/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość