O pochodzeniu, warstwowej strukturze ceł i sposobach zarządzania nimi w starożytnych Chinach – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

O pochodzeniu, warstwowej strukturze ceł i sposobach zarządzania nimi w starożytnych Chinach

About the origin, layered structure of customs and ways of manageing them in ancient China

Współcześnie istnieją różne hipotezy co do pochodzenia opłat celnych w starożytnych Chinach, sytuujące ich początek w różnych epokach historii Chin, jak: Dynastia Shang (XVI w. p.n.e. – XI w. p.n.e.), Zachodnia Dynastia Zhou (XI w. p.n.e. – 771 r. p.n.e.), Dynastia Sui (581 r. n.e. – 618 r. n.e.), Dynastia Tang (618 r. – 907 r.) oraz Dynastia Qing (1636 r. – 1912 r.). Autor niniejszej pracy reprezentuje pogląd, że opłaty celne w starożytnych Chinach zostały ustanowione za panowania Zachodniej Dynastii Zhou (XI w. p.n.e. – 771 r. p.n.e.), czego można dowieść na różnych płaszczyznach, takich jak: etymologiczna, filologiczna, doktryny państwowej itd.[...]
7/2017 str. 252

Kup aby przeczytać całość