O pochodzeniu towaru słów kilka – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

O pochodzeniu towaru słów kilka

Reguły preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia towarów oraz pochodzenia dla zastosowania obniżonych stawek celnych ustalają przepisy: * Kodeksu celnego - Działu II, * rozporządzeń Rady Ministrów wydanych na podstawie delegacji ustawowej, * umów zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z grupami krajów lub niektórymi krajami (z UE, z krajami CEFTA, EFTA, z Litwą, Łotwą, Izraelem i Turcją). Ale jak wiadomo, kwestie dotyczące pochodzenia towarów regulują także postanowienia załącznika Nr 38 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz. U. Nr 104, poz. 1193).[...]
11/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość