Znajdź artykuł

O ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych

Projekt niniejszej ustawy Rada Ministrów skierowała do Sejmu w dniu 4 listopada 1997 r. wraz z trzema innymi projektami ustaw okołocelnych. Uchwalenie przez parlament pakietu ustaw okołocelnych wiąże się również z potrzebą dostosowania polskiego ustawodawstwa do norm międzynarodowych. [...]
1/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość