Znajdź artykuł

O nielegalnej imigracji

Jak już pisałam w poprzednim artykule, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, na tle sytuacji polityczno – gospodarczej Europy, Polska znalazła się pomiędzy rozwiniętą gospodarczo i uprzemysłowioną częścią zachodnią tego kontynentu, opartą na dobrze rozwiniętych systemach rządów demokratycznych, a ubogą Europą wschodnią i Azją - należącą do krajów słabo rozwijających się, opartych na różnych systemach rządów. Takie usytuowanie naszego kraju powodowało i powoduje, że był on i jest postrzegany przez cudzoziemców jako kraj tranzytowy między ubogą Europą wschodnią, a bogatą zachodnią. Na bazie przemian polityczno - gospodarczych w naszym kraju, Polska stała się krajem dynamicznie rozwijającym. Najważniejszym i najistotniejszym zagrożeniem granic państwowych jest nielegalna migracja oraz przemyt narkotyków i materiałów zagrażających środowisku naturalnemu. Dzisiaj zajmiemy się nielegalną migracją. [...]
10/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość