Znajdź artykuł

O cłach raz jeszcze…

Ostatnimi czasy, a zwłaszcza w 1995 byliśmy świadkami licznych przemian tak w ustawodawstwie jak i w życiu polityczno-gospodarczym w naszym kraju. W ubiegłym roku zmianom zostały poddane przepisy prawne, a w szczególności Prawo Celne. Modyfikowano je blisko 10-cio krotnie. Zajmowano się m.in. warunkami i trybem nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary przywożone z zagranicy, ustalaniem wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy, cłami na towary przywożone z zagranicy, dozorem i kontrolą celną poborem opłat, trybem i warunkami zwolnienia od cła podlegającymi zastrzeżeniu nieodstępowania, zwolnieniem od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych krajowych osób i zagranicznych osób fizycznych, wnioskami o wszczęcie postępowania celnego, itp.[...]

Kup aby przeczytać całość