Nowy system zwolnień celnych – „mienie przesiedlenia” – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowy system zwolnień celnych – „mienie przesiedlenia”

Zgodnie z nowelą Kodeksu celnego z dnia 22 grudnia 2000r. (Dz.U. z 2001r. nr 12, poz.92), w dniu 1 stycznia 2002r. wszedł w życie nowy system zwolnień celnych zharmonizowany z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 918/83 dotyczącym wspólnotowego systemu zwolnień celnych. Zmiany systemu zwolnień celnych pociągają za sobą nowe rozwiązania prawne dotyczące zwolnień celnych, które obowiązywały do dnia 31 grudnia 2001r. jak i wprowadzają nowe zwolnienia nieznane w polskim ustawodawstwie. Wykaz wszystkich zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia znalazł się w artykule „Nowelizacja Kodeksu celnego – zwolnienia od cła” - "Monitor Prawa Celnego", Nr 6(58)/2000. 4 strony - 12645 znaków [...]
1/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość