Znajdź artykuł

Nowy system GSP+

10 stron – 53800 znaki Zmodyfikowane zasady Generalnego Systemu Preferencji przewidziane w rozporządzeniu Nr 980/2005 znalazły zastosowanie również w odniesieniu do znanych już wcześniej szczególnych rozwiązań motywacyjnych, którymi były objęte państwa rozwijające się gwarantujące podejmowanie działań w zakresie ochrony przepisów prawa pracy (special incentive arrangements for the protection of labor rights) oraz w zakresie ochrony środowiska naturalnego (special incentive arrangements for the protection of the environment), jak również państwa wprowadzające specjalne rozwiązania w celu zwalczania produkcji i przemytu narkotyków (special arrangements to combat drug production and trafficking). [...]
11/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość