Nowy skomputeryzowany system tranzytowy (dokończenie) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowy skomputeryzowany system tranzytowy (dokończenie)

Wspólna Procedura Tranzytowa funkcjonuje w Europie od 1 stycznia 1988 r. - od momentu wejścia w życie przyjętych przez państwa Wspólnoty Europejskiej i kraje EFTA dwóch konwencji: Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (Konwencja o WPT) oraz Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (Konwencja SAD). Dnia 1 lipca 1996r, do grona państw członkowskich przystąpiły kraje tzw. Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polska. [...]
1/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość