Nowy skomputeryzowany System tranzytowy – NCTS – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowy skomputeryzowany System tranzytowy – NCTS

W "Monitorze Prawa Celnego", w numerze z grudnia 1999 r. oraz stycznia roku 2000 opublikowany został artykuł poświęcony Nowemu Skomputeryzowanemu Systemowi Tranzytowemu (NCTS). W materiale tym zaprezentowaliśmy ideę systemu, zasady jego działania oraz organizację i sposób wdrożenia. Opisane zostały również podstawy prawne umożliwiające funkcjonowanie systemu w krajach - Stronach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. W niniejszym artykule pragniemy przedstawić działania, które są przeprowadzane w celu wdrożenia systemu NCTS, zarówno w aspekcie międzynarodowym, jak i krajowym. 3 strony - 9349 znaki[...]
6/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość