Nowy skomputeryzowany system tranzytowy (NCTS) (część pierwsza) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowy skomputeryzowany system tranzytowy (NCTS) (część pierwsza)

Co to jest Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy NCTS? Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy, zwany systemem NCTS (skrót pochodzi od nazwy angielskiej „New Computerised Transit System”), jest to system informatyczny, który ma obsługiwać operacje tranzytowe przeprowadzane aktualnie w ramach Wspólnej Procedury Tranzytowej na podstawie dokumentu SAD. System ten wdrażany jest lub będzie w krajach - Stronach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej: Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburgu, Norwegii, Polsce, Portugalii, Niemczech, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Zakłada się, iż w roku 2003 ten jednolity system informatyczny stosowany będzie przy przewozach tranzytowych pomiędzy wszystkimi wyżej wymienionymi krajami. Projekt systemu NCTS prowadzony jest pod przewodnictwem Komisji Europejskiej. Istotne elementy systemu zostały opracowane i zatwierdzone przez kraje wspólnie. Poza tym każda administracja samodzielnie prowadzi prace nad wdrożeniem systemu w swoim kraju. Jednym z podstawowych założeń systemu NCTS jest jego współdziałanie z systemami zewnętrznymi podmiotów gospodarczych w zakresie realizacji Wspólnej Procedury Tranzytowej. 6 stron -22364 znaki [...]
9/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość