Nowy skomputeryzowany system tranzytowy (NCTS) (część druga-ostatnia) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowy skomputeryzowany system tranzytowy (NCTS) (część druga-ostatnia)

Przewóz towarów przez urząd celny tranzytowy: N, U Pojazd z przesyłką przybywa do urzędu celnego tranzytowego. Przewoźnik przedstawia funkcjonariuszowi celnemu towar i Tranzytowy Dokument Towarzyszący. Funkcjonariusz wprowadza do systemu numer MRN widniejący na dokumencie. System NCTS szuka informacji z komunikatu elektronicznego, który otrzymał z urzędu wyjścia: * Jeżeli informacja o przesyłce nie jest dostępna, bądź w przypadku międzynarodowej zmiany urzędu celnego tranzytowego lub w wyjątkowych sytuacjach - NCTS wnioskuje o tę informację od urzędu wyjścia. * Jeżeli informacja jest dostępna – przekroczenie granicy może być zatwierdzone przez funkcjonariusza celnego. Funkcjonariusz celny podejmuje decyzję o przekroczeniu przesyłki przez granicę: * przesyłka może przekroczyć granicę – nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości,... [...]
10/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość