Znajdź artykuł

Nowy raport WTO na temat postępowań antydumpingowych

Pomimo niewielkiego zainteresowania Europy Środkowej prowadzeniem postępowań anty-dumpingowych wśród państw należących do Światowej Organizacji Handlu (WTO) ta forma walki z tańszym importem cieszy się ogromną popularnością. Członkowie WTO szeroko wykorzystują możliwości jakie w tej sprawie daje im Porozumienie o stosowaniu Artykułu VI Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994r. opublikowane w Polsce w Załączniku do nr 34 Dziennika Ustaw, poz. 195 z dnia 19 marca 1998r. Ostatnio ukazał się kolejny Raport WTO w sprawie aktywności jej członków na polu anty-dumpingu obejmujący okres od 1 lipca do 31 grudnia 2001r. [...]
7/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość