Nowy protokół nr 4 w układzie europejskim – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowy protokół nr 4 w układzie europejskim

W związku z dokonaną z dniem 24 czerwca 1997 r. zmianą artykułu 80 ust. 1 ustawy Prawo celne, dotyczącego zasad dokonywania zwrotu cła (patrz. art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy - Prawo celne - Dz. U. z 24.06.1997 r. Nr 64, poz. 407) oraz w związku z ratyfikowaniem przez Prezydenta RP podpisanego Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Rzeczpospolitą i Wspólnotami Europejskimi w sprawie zmiany Protokółu Nr 4 do Układu Europejskiego w Brukseli 24 czerwca 1997 r., zostało umożliwione wprowadzenie z dniem 1 lipca 1997 r. nowego Protokołu Nr 4. Formalna publikacja Protokółu zostanie dokonana w terminie późniejszym być może jeszcze w lipcu br. [...]
8/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość