Nowy kodeks – stare zasadyczyli raport o organizacji pracy – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowy kodeks – stare zasadyczyli raport o organizacji pracy

“Przede wszystkim należy zwiększyć efektywność pracy służb celnych i kontroli granicznych. Przyspieszy to odprawy i usprawni pobór opłat celnych. Tę sprawę uważamy za niezwykle istotną, gdyż po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w unii wasza wschodnia granica stanie się zewnętrzną granicą unii. Równie ważne jest dostosowanie prawa w dziedzinie zamówień publicznych, co będzie się wiązac z koniecznością otwarcia rynku energetycznego, telekomunikacji, kolejnictwa na konkurencję z zagranicy. Wiele należy zrobic także w kwestii praw autorskich, prawa cywilnego, certyfikatów, ochrony własności intelektualnej, usług finansowych i wspomnianym już wzajemnym uznawaniem dyplomów i kwalifikacji.”[...]
3/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość