Nowy kodeks, stare kłopoty – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowy kodeks, stare kłopoty

W minionym roku Urząd Celny w Szczecinie odnotował wzrost odpraw celnych o 22 proc. w przywozie i o 10 proc. w wywozie. Przy praktyczne niewielkim wzroście zatrudnienia. Liczba odpraw w stosunku do roku 1996 wzrosła z 260.800 do 305.667. Odprawy czasowe dotyczyły głownie przywozu. W 1997 r. było ich 23.381.Procedury tranzytowe oraz przekazanie spraw do załatwienia w innym Urzędzie Celnym zastosowano w 314.054 przypadkach.[...]
3/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość