Znajdź artykuł

Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach informatycznych administracji celnej i podatkowej

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w budującej się e-administracji celnej i podatkowej jest wymogiem obecnych czasów. Strategia rozwoju administracji publicznej opisana jako budowa Polski Cyfrowej związana jest ze świadczeniem usług z wykorzystaniem sieci internet. Stawia to przed administracją celną i podatkową konieczność wdrażania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przetwarzanych informacji w systemach teleinformatycznych (ITC) . Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) opartego na normie PN-ISO/IEC 27001:2007 świadczy o osiągnięciu wyższego poziomu rozwoju bezpieczeństwa administracji publicznej wykorzystującego sprawdzone rozwiązania międzynarodowe. Poruszana problematyka i jej stosowanie w administracji celnej i podatkowej stanowi głos w dyskusji na temat poprawy bezpieczeństwa systemów informatycznych e-administracji resortu finansów.[...]
10/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość