Znajdź artykuł

Nowoczesne podejście do problematyki korupcji w Służbie Celnej

4 strony – 15634 znaki Problematyka korupcji w służbie celnej od lat stanowi przedmiot badań, dyskusji oraz publikacji. Jak jednakże wskazują opisane w ostatnim okresie zarówno przez media jak i przez Ministerstwo Finansów1 przypadki patologii w administracji celnej, w dalszym ciągu istnieje potrzeba poruszania przedmiotowej tematyki. Celem niniejszego artykułu jest próba dokonania analizy zjawiska korupcji w służbie celnej pod kątem możliwości wprowadzenia w życie bardziej nowoczesnych niż dotychczas koncepcji oraz rozwiązań w zakresie zarządzania antykorupcyjnego. [...]
12/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość