Znajdź artykuł

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym z dniem 1 stycznia 2012r. a problem stosowania reguł intertemporalnych

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2011r. o transporcie drogowym (dalej: u.t.d.) , która m.in. zmieniła treść załącznika zawierającego wykaz kar pieniężnych za poszczególne naruszenia przy wykonywaniu przewozów drogowych. Obecnie, w przeciwieństwie do wcześniejszych nowelizacji , w ustawie zmieniającej zawarte zostały przepisy przejściowe. Jednak staranność ustawodawcy w tym zakresie nie usunęła całkowicie kwestii wyboru właściwego reżimu prawnego („starego” bądź nowego „prawa”) w sprawach, które choć rozpoczęte pod rządami przepisów dotychczasowych, zostały zakończone w nowym stanie prawnym. [...]
4/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość