Znajdź artykuł

Nowelizacja ustawy Kodeks celny oraz ustawy o Służbie Celnej

... Zapewne z zadowoleniem środowisk związanych z obrotem gospodarczym z zagranicą przywitane zostaną nowe § 3a i § 3b w art. 64 Kodeksu, w myśl których możliwe będzie przyjęcie przez organ celny zgłoszenia celnego jeszcze przed przedstawieniem towaru w urzędzie celnym. Zmiana ta powinna usprawnić dokonywanie zgłoszeń celnych, szczególnie w urzędach celnych obsługujących lotniska i porty morskie, gdzie składana jest duża ilość zgłoszeń. Usprawnienie to może mieć swoje zastosowanie m.in. przy przywozie przesyłek kurierskich - na podstawie informacji przekazanych przez operatora zgłoszenia celne mogą zostać przygotowane i złożone oraz poddane weryfikacji przez organy celne jeszcze przed przybyciem towaru na polski obszar celny, oczywiście z zastrzeżeniem, iż nieprzedstawienie towaru w wyznaczonym terminie spowoduje uznanie zgłoszenia celnego za niezłożone. ...[...]
7/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość