Nowelizacja not wyjaśniających do systemu sharmonizowanego (HS) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowelizacja not wyjaśniających do systemu sharmonizowanego (HS)

Noty wyjaśniające HS publikowane są przez WCO w 4 tomach i odzwierciedlają oficjalną interpretację Sharmonizowanego Opisu Towarów i Systemu Kodowania. Zawierają również tekst not wyjaśniających podpozycji, wskazując na zakres określonych podpozycji HS. Noty wyjaśniające dostępne są w języku angielskim i francuskim i są przekazywane bezpośrednio. Nowelizacje są sporządzane zgodnie z układem stron i zostaną włączone do wyżej wspomnianej publikacji WCO we właściwym czasie poprzez zastąpienie stron dotychczasowych przez strony znowelizowane.[...]
7/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość