Nowelizacja Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowelizacja Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej

W wyniku prowadzonych przez Komisję Europejską działań związanych z reformą tranzytu, od dnia 1 lipca 2001r. obowiązują znowelizowane przepisy załączników I, II i III do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. Zmiany te zostały opublikowane jako Decyzja nr 1/2000 Komisji Mieszanej WE/EFTA/V4 "Wspólny tranzyt i SAD". Weszła ona w życie z dniem 27 grudnia 2000 r. ale z uwagi na jej bardzo szeroki zakres obowiązuje od 1 lipca 2001r. Jedynie nowe przepisy dotyczące gwarancji generalnych obowiązują od 1 stycznia br. 4 strony - 14620 znaków [...]
9/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość