Nowelizacja Kodeksu Celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowelizacja Kodeksu Celnego

Niedawno, 9 maja 2000 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do prac sejmowych projekt kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny. Od dnia uchwalenia Kodeksu celnego przez Sejm RP, w akcie tym nastąpiły liczne zmiany. Cześć tych zmian została wprowadzona zanim jeszcze Kodeks ten zaczął obowiązywać. Obecny projekt jest najobszerniejszą i najistotniejszą nowelizacją tej ustawy. [...]
8/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość