Znajdź artykuł

Nowe zadania dla Służby Celnej – nowe zadania dla przedsiębiorców

Od 1 września br. zmieni się także procedura rozliczania podatków (VAT i akcyzowego) od importu towarów. Organem podatkowym właściwym w tej sprawie będzie bowiem wyłącznie naczelnik urzędu celnego, a w drugiej instancji - dyrektor izby celnej. Urzędy skarbowe nie będą miały żadnych uprawnień w kwestii ustalania zobowiązania podatkowego z tytułu importu towarów. Naczelnik urzędu celnego, stwierdzając błędy w obliczeniu podatków w zgłoszeniu celnym, wydać może decyzję określającą należność w prawidłowej wysokości, przy czym kwota podatku może być określona w decyzji dotyczącej ustalenia należności celnych. W kwestii tej zmieniło się niewiele, pomijając właściwość rzeczową. Jednak występują tu rozbieżności. Decyzję naczelnika urzędu celnego w części dotyczącej wartości celnej i cła można zakwestionować w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, a w części dotyczącej wymiaru podatków – w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia zgłoszenia. Nie będzie jednak już takich rozbieżności w przypadku korygowania przez urząd celny zgłoszeń celnych w trybie art. 83 Kodeksu [...]
8/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość