Znajdź artykuł

Nowe tendencje rozwojowe w ramach środków preferencyjnych UE cz. I

W zakresie środków preferencyjnych Unii Europejskiej (UE) mamy ożywienie. Nowa Umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Koreą Południową weszła w życie dnia 01 lipca 2011. Porozumienie to jest dotychczas pierwszą Umową o wolnym handlu zawartą pomiędzy UE a partnerem azjatyckim. Dalsze porozumienia znajdują się obecnie w fazie negocjacji np. z Singapurem, Indiami oraz państwami Mercosur. [...]
12/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość