Znajdź artykuł

Nowe regulacje

... spowodować uzyskanie nienależnych korzyści finansowych) - nie pobiera się odsetek wyrównawczych, przy uwzględnieniu rodzaju towaru, w stosunku do którego powstał dług celny, sposobu powstania tego długu oraz faktu pobrania lub nie zabezpieczenia kwoty wynikającej z tego długu. W stosunku do aktualnych regulacji rozszerzona została lista wypadków, w których organ celny nie pobierze odsetek wyrównawczych w odniesieniu do towarów uprzednio objętych procedurą uszlachetniania czynnego oraz procedurą odprawy czasowej. Ta dostosowująca do przepisów unijnych zmiana przewiduje, iż odsetki kompensacyjne nie będą pobierane w odniesieniu do towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego, gdy przy uprzednim objęciu towarów tą procedurą złożone zostało zabezpieczenie w formie depozytu w gotówce, w wysokości równej maksymalnej kwocie wynikające z długu celnego. ... [...]
9/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość