Znajdź artykuł

Nowe regulacje VAT na obszarze budownictwa od 2008 r.

4 strony – 17 111 znaki Sejm 19.9.2007 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Nowe przepisy obu znowelizowanych ustaw wejdą w życie 1.1.2008 r. Przyjęte zmiany są w większości wynikiem dostosowania polskich przepisów wewnętrznych do postanowień dyrektyw Unii Europejskiej. [...]
10/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość