Nowe regulacje prawne w zakresie obrotu towarowego z zagranicą (część trzecia) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowe regulacje prawne w zakresie obrotu towarowego z zagranicą (część trzecia)

... Przypomnijmy, że w grudniowym numerze MPC, omawiając zasady obrotu towarowego z zagranicą związane z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy – Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. 188, poz. 1572), a także przygotowywanymi wówczas aktami wykonawczymi, przedstawiono zarys całego systemu, którego uzupełnieniem w stosunku do przepisów ustawowych, są rozporządzenia Ministra Gospodarki. Mając pełną świadomość, iż pewne elementy aktów wykonawczych, które w momencie powstawania grudniowego artykułu, znajdowały się jeszcze w fazie uzgodnień, mogą ulec zmianie, podjęto jednak ryzyko ich omówienia, w nadziei że przybliży to uczestnikom obrotu towarowego z zagranicą, zarys całego systemu. Dlatego też zwrócono wówczas uwagę na konieczność śledzenia ukazujących się Dzienników Ustaw. Jakkolwiek przedstawione wtedy informacje w przeważającej części są aktualne, to niemniej pojawiły się pewne modyfikacje, na które należy wskazać. ...[...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość